A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Ádándi Református Egyházközség


8653 Ádánd, Kossuth u. 58.

Telefon: 84/358 045

Lelkipásztor: Szatmári A. Lajos

Istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától, ünnepnapokon és hétköznapra eső ünnepnapokon is 11.00 órától

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Bemutatkozik a gyülekezet

A Sió csatorna köti össze a Balatont a Dunával, ezzel megteremtve a hajózási összeköttetést. Ez az esemény a XIX. század nagy eredménye volt régiónkban. A Sió folyása közvetlen érinti Jut községet, míg Ádánd településtől messzebb van, a külterületi földek határa, mely természetes választóvonal Mezőföld és Somogyország között.

Siófoktól 12 km-re fekszik Dél irányában. Gazdag termőföldje, magasabban fekvő termőterülete van, kisebb erdők övezik.

Isten gazdag lehetőségekkel áldotta meg a természetnek e kies részét.

Mindkét temploma műemlék – a református templom 1825-ben épült, 2006-ban renoválták az egyházközség költségén.

A hálaadó ünnepély 2007. május 12. napján történt meg Dr. Márkus Mihály püspök és Balogh Tibor esperes igei szolgálatával.

A római katolikus templom évekkel ezelőtt szépült meg. Kellemetesen felékesített külső fogadja az ide érkezőt a templomok képében.

Az antik megjelenésű mezőgazdasági szakiskola (egykor földesúri kúria) a múltba kalauzolja az érdeklődőket.

Ősidők óta van ezen a településen református gyülekezet.

Míg templom nem volt, házaknál énekelték a zsoltárt. A történészek leírják, hogy erre a helyre az ország északi megyéiből szállingóztak le a református új telepesek, akik a községet fundálták. Templomot építettek a buzgó hitű ádándiak, szegények, módosabbak serénykedtek az adakozásban és munkában. A földesurak jelesen vizsgáztak a lelki ház építkezésében. Vizaki Tallián és Csapodi Gábor római katolikus földesurak voltak, utóbbi 72 000 db téglát adományozott, Satzger Keresztély evangélikus földesúr komoly segítségével véste bele nevét a gyülekezet történetébe.

Csodálatos példáját szemlélhetjük a reformátusok és katolikusok közötti együttműködésnek.

Az adakozási készség napjainkban is jelen van, bizonyára vesztett régi fényéből.

A gyülekezet elsődleges otthona az Isten háza, ott gyűlnek össze a hívek bűnbánat tartására, valamint hálaadásra. A múlt évben 13 gyermek állt az úrasztala elé, hogy a konfirmációban hitüket megvallják, s így a gyülekezet tagjaivá válhassanak. Két felnőtt is a gyülekezet színe előtt tett fogadalmat. Az iskolában folyik a hitoktatás, 30 hittanos gyermek van. Sajnos az iskolai külső körülmények és a szabadosság az eredményesség rovására mennek. Bár a születések száma csökkent, veszteségeink inkább a hitetlenség és közömbösség miatt következnek be.

A történelem zúgó viharai, a természeti csapások (a templom 1886-ban leégett, 1945-ben belövés érte, de Isten Lelke megmentette a pusztulástól) próbára tették a gyülekezet hitét, de Istennek hála mindig volt felemelkedés. A gyülekezet eddigi léte Isten létéről és segítségéről beszél, bizonnyal így lesz ez a jövendőben is, hogy a hívek hitére válaszképpen áldás árad.
A 2008-as esztendő a Biblia Éve, csendüljön hát fel az Ige szava:

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit...” (Jel. 1,3)


Ádánd, 2008. január 17.

Szatmári A. Lajos
c. esp./ lelkipásztor
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés