A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Balatonszabadi Református Egyházközség


8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 141.

Lelkipásztor: Győri-Daniné Tóth Anett

Mobil: 30/827 8920

E-mail: anettosz@freemail.hu

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Házi bibliaórák: október 31-től csütörtökönként 18.00 órátólBemutatkozik a gyülekezet

A Balatonszabadi Református Egyházközség alapítása a XVI. sz. első harmadára tehető.

A település akkori neve Fok-Szabadi. Azonban a reformációbeli Fok-Szabadi nem az Árpádok korában alapított szabad település, mivel a mai Pusztatorony környékén álló falu korábban elpusztult, lakossága a Balaton akkor még nem szabályozott ártéri nyúlványában keresett menedéket és telepedett meg.

A település lakossága a reformáció évtizedeiben szinte teljes létszámban az új vallásra tért. Templom is csak református volt benne.

A gyülekezet történeti leírása a XVII. sz. közepétől kezdve ismeri és tartja számon lelkészeit és tanítóit. A településen élt és szolgált Séllei (Béllei) János is, akit több társával együtt gályarabságba hurcoltak az ellenreformáció idején.

Az Egyházközség őrzi De Kuyper Admirális leszármazottaitól az emléklapot, mely megemlékezik személyéről. A prédikátor, a feljegyzések szerint, visszatért fogsága után szolgálati helyére. Emléke ma is él, ő lett a Dél-balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködése több állandó programjának „védnöke”.

A gyülekezet történetében több templompusztulás is volt.
A reformátusok első fatemplomát a kuruc-labanc időkben egy Feiszter nevű német tiszt parancsára felgyújtatták. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a gyülekezett írott anyagai csak a XVIII. sz. közepétől kezdve maradtak ránk. A legrégebbi anyakönyv még tud arról, hogy létezett egy még régebbi templomépület is.

A gyülekezet második temploma az első pusztulását követően nem sokkal épült. A XVIII. század ellenreformációs rendelkezései azonban szigorúan megszabták mind méretét, mind erősségét. Szerkezete ágasokkal kialakított, a falakat viszont csak vesszővel fonhatták meg.

A gyülekezet, mikor a templom kicsinynek bizonyult volna, maga kívánta azt megnagyobbítani, de a munkák befejezte előtt kiderült szándékuk. Ekkor a veszprémi vármegye rendeletére vissza kellett gyöngíteniük a már megerősített szerkezetet.

Változást a Türelmi Rendelet hozott. A gyülekezet azonnal hozzáfogott kőtemploma megépítéséhez. Az építkezés 1792-94-ig tartott. Ez lett tehát a közösség negyedik temploma. A templom műemléki védettséget élvez. Építőanyaga tégla és kő vegyesen, különlegessége a copf stílus, mely a népi kőművesmesterség sok szép díszítő elemét vonultatja fel.

Az 1848-49-es magyarországi események is megérintették a gyülekezetet. Cserki István esperes-lelkész, engedve a hívó szónak, Fok-Szabadiból Pestre ment és ott a Nemzetőr seregek több táborában tartott buzdító beszédeket. Emlékét és munkásságát őrzi a Munkások újságja is, melyben több írása és egy tábori igehirdetése is ránk maradt.
A Szabadságharc leverése után nem térhetett vissza szolgálati helyére, és a Balaton-felvidéken folytatta lelkipásztori munkáját.

A Magyar Millennium évében a templomban új karzat, orgona, úrasztala és keresztelőmedence készült, melyek ma is a műemlék épület legszebb díszei között vannak számon tartva. A műemlékorgonát 2006-ban újítattuk fel.

A templom két régi nagy harangját az első világháborúban a gyülekezet felajánlotta, új harangok 1924-ben készültek a Szlezák-féle harangöntő műhelyben. Ekkor a XVII. század második feléből származó kis harangot is beolvasztották.

A templom mellett álló, visszaigényelt és jelenleg használatra átadott iskolaépület közadakozásból épült 1916-ban. Itt lakott sokáig Nagy Lajos, a gyülekezet kántor-tanítója. Rá még most is sokan, szívesen emlékeznek.

Az iskolát 1952-ben államosították, csak 1997-ben került újra egyházi használatba.

A második világháború mély nyomot hagyott a gyülekezet életében. Nemcsak a háborús veszteség volt nagy, hanem az épületekben okozott kár is.

A szabadi gyülekezet a megrongálódott templomépületet csak három évvel a háború befejezése után tudta kijavítani.

Az eredeti torony-sisak ledőlt, helyébe 1947-ben „ideiglenesen” építettek másikat egy elbontott bikaistálló szerkezeti elemeiből és cserepeiből.

A toronysisak rekon-strukciója csak 2004-ben, 57 évvel később valósulhatott meg.

A gyülekezet a háború utáni évtizedben elveszítette földjeit, Iskoláját és sok tekintetben tagságát is.

A következő évtizedek morzsoló hatására 1986-ban, a helyben lakó lelkész elköltözésével, önálló lelkész nélkül maradt.

Az egyházközség életének és templomának megújítása érdekében a gyülekezet az 1990-es évek második felében fogott össze.

Összefogása szervezeti keretet is öltött, amikor megalakult a Balatonszabadi Református Egyházközségért Alapítvány (BREA).

Az alapítvány azóta folyamatosan segíteti a gyülekezet újjászervezését és a templomfelújítást.

2001 óta újra van helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. Az elmúlt hat évben megkezdődött a templom érdemi felújítása, a visszakapott iskolaépület rehabilitációja és a gyülekezet újraépítése.

Jelenleg a gyülekezet életét a vasárnapi istentiszteleti alkalmak határozzák meg. A település iskolájában és óvodájában biztosított a hitoktatás. A szabadi reformátusok, ha nem is teljes rendszerességgel, de részt vesznek a régió alkalmain.
Célunk, hogy az egyházközség kialakítson egy olyan központot, ahol akár kis, akár nagyobb csoportban együtt lehet kicsi és nagy.
A gyülekezet tagjai anyagi, természetbeni támogatásaikkal segítik a sokféle felújítást, mellyel évtizedek pusztulását kell helyrehozni.

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: kb. 250

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 130

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma 115

· a gyülekezet választó tagjainak létszáma 115

· a presbitérium létszáma 6.
Hálaadó istentiszteletet tartott a balatonszabadi gyülekezet a megújult templombelsőért

2009. szeptember 27-én

Győri-Daniné Tóth Anett balatonszabadi lelkipásztor beszámolóját
IDE kattintva olvashatja el!


Az alkalmon készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés