A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Balatonszárszói Református Egyházközség


8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától.

Lelkipásztor: Konc Gáll László

Hivatali telefon: (84) 343-217

E-mail: balatonszarszo@reformatus.hu
refszarszo@gmail.com

Lelkipásztor elérhetőségei:

Mobiltelefon: (20) 2352370

E-mail: koncgall@gmail.com

A gyülekezet honlapja: www.szarszo.refdunantul.huBemutatkozik a gyülekezet

A szárszói református gyülekezet életéről eddig a legkorábbi iratok 1734-ből valók.

A Patai János által összeállított Dunamelléki Egyházkerület gyülekezeteinek névsorában szerepel Johannes Őri, mint Szárszó lelkipásztora. Az 1735. évi dunamelléki református egyházkerületi gyűlés – melyet Szigetszentmiklóson tartottak – jegyzőkönyvében olvasható: „Szárszói ekklésiába Cene Péter földesúri hatalom mellett erőszakkal furakodott be. A prédikátorok sorából töröltetik.”

Az 1738. évi solti gyűlés jegyzőkönyve Beládi Istvánt említi szárszói prédikátorként. A török kiűzése után Kolonics Lipót birodalmi kancellár 1701-ben olyan tartalmú levelet küldött a vármegyéhez, melyben a protestánsok kiűzésére buzdított.

E folyamatnak gátat vetett az 1703-ban kiteljesedett Rákóczi-szabadságharc, azonban annak szomorú végét követően, 1740 körül újult erővel támadt fel a református gyülekezetek üldözése.

Ebben az időben űzték el a református lelkipásztorokat és szüntették meg a szabad vallásgyakorlatot Szárszón, Telekiben, Csepelyen, Szóládon, Turban, Látrányban és még számos más településen.

A szárszói gyülekezet lelkipásztorát Hunyadi Antal tiszttartója űzte ki a faluból 1746. április 26-án a szóládi lelkésszel együtt.
II. József türelmi rendelete után a református gyülekezetek sorra fordultak a bécsi kancelláriához templomépítésért.

1784-ben a szárszóiak és az őszödiek közösen adtak be kérelmet a szabad vallásgyakorlás érdekében. A kérelemben közös lelkészt kértek, aki Őszödön lakna, a tanító pedig Szárszón. A két gyülekezet a terheket közösen viselné és élvezné a jogokat, mert filialé egyik sem akarna lenni.

Őszödön 1788-ban, Szárszón 1791-ben épült új templom, bár Szárszó Őszöd leányegyháza lett, melyből nagyon sok probléma és súrlódás adódott.

A szárszói református gyülekezet életéről 1833-tól kezdődő protokoliumból értesülhetünk.

A gyülekezet 1839-ben elhatározta, hogy új templomot épít. Az elhatározást tettek követték és 1840-1843 között megépült a templom.

A templom ünnepélyes felszentelése 1843. december 3.-án ádvent első vasárnapján volt. E templom - természetesen felújítva és korszerűsítve - a mai napig hirdeti Isten dicsőségét.

A templom főhomlokzatán – az 1943. évi Szárszói Konferencia emlékére – 1983. szeptember 2-án a Magyarországi Református Egyház Zsinata emléktáblát helyezett el.

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:


· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 431

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 250

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma: 180

· a gyülekezet választó tagjainak létszáma: 180

· a presbitérium létszáma: 8.
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés