A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Barcsi Református Egyházközség


7570 Barcs, Bartók B. u. 1.

Lelkipásztor: Fodor Judit

Istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától

Bibliaóra: pünkösdig csütörtök esténként 18.00 órától

Mobil: 30/688 8199

E-mail: fodor.j@ls-com.hu
Beszámoló a Dél-somogyi területi presbiteri konferenciáról

Szeretettel és barátsággal hívtuk a testvéreket a presbiteri találkozóra, a Barcsi Református Templomba 2010. február 13-ra.

Mint vendéglátók, némi szorongással figyeltük a meteorológiai prognózist, mivel az kemény fagyot, hófúvást, jeges utakat jelzett erre a hétvégére a mi területünkön is.

Az igazi téli időjárás, a hóakadályok ellenére, mégis sorban érkeztek a déli "végek" gyülekezeteiből a presbiterek, a gondnokok, a legtöbb helyről a lelkipásztorok is, még 70-80 km-es távolságból is. Örömmel, meleg teával, kávéval fogadtuk és kínáltuk őket.

9.30-kor, a tervezett időpontban a helyi lelkipásztorunk, Fodor Judit köszöntésével elkezdődött a konferencia.

"Adjatok hálát az Istennek..." zendült fel a szívből jövő zsoltár a mintegy 80-90 résztvevő ajkáról.

Bevezető ajándékképpen a hittanosok egy csoportja gondos felkészüléssel és átéléssel megjelenítette Naámán, az arámi király hadseregparancsnokának bélpoklosságából való csodálatos gyógyulásának történetét. Együtt dicsőítette a gyermekek éneke a felnőtt kórussal az Urat: " Tied a dicsőség és imádat!...

A Lelkésznőnk e történet bibliai versei alapján / II. Királyok 5: 1-19/ tartott áhítatot a hit, az engedelmesség az alázat által történő isteni csodákról.

Majd a kórus kérte énekben a Mindenhatót: " Tégy eggyé, Urunk..."

Siszler István egyháztagunk Jeremiással mondta / Sándor Ernő verse alapján / " Uram, én nem akarok próféta lenni ... engem ne küldj... / de az Úr felel : / ...Csak menj, tovább, ott van a tűz a csontjaidban. " Üzenet ez a presbiternek is.

Kertai Csenge helyi konfirmandus a Káté 1. kérdését és válaszát ismertette : " Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?"

Heidfogel Pál kálmáncsai lelkipásztor alapos, mindenre kiterjedő, nagyszerű előadása hangzott el ezután : „ Az Újszövetség keletkezéséről. „

A tartalmas, tömör előadás után a kávészünetben alakalom nyílott a közvetlen beszélgetésre egymással, gyülekezeti életünk, egyéni dolgaink, örömeink, gondjaink megismerésére.

Jó volt közvetlenül, őszinte barátsággal, ismerkedéssel, eddig kevéssé ismert testvérekkel szeretetben együtt tölteni egy jó félórát, hogy ezután a résztvevő gyülekezetek 1-1 kérdést feldolgozó elemzéseit meghallgassuk, tanuljunk belőle és hozzászóljunk.

A lábodi, kálmáncsai, nagyatádi, csurgói, inkei, csokonyavisontai és barcsi presbiterek ill. lelkipásztorok vezették a konferencia e programpontját.

A kérdések a presbiteri füzetek 1. részéből szóltak:

- Mi a Biblia üzenete számomra?
- Milyen kérdések adódnak abból, hogy a Szentlélektől indítattva szóltak a próféták?
- Mi a különbség a verbális és organikus inspiráció között?
- Ki vagy mi bizonyítja a kánonalkotás helyességét?
- Példák : „ Az Ószövetség írásai Krisztus felé vezetnek?
- Lenne-e helye egy új - talált - páli levélnek az Újszövetségben?
- Van-e kánon a kánonban?

Felüdülést hozott a soron következő szaxofonos duó : „ Nagy vagy, Te, Isten, nagy a Te hatalmad…” / 146. Halleluja / Delibeli Gábor és Siszler István előadásában.

Ezután a helyi gyülekezetből két bizonyságtétel hangzott el:

Dr Cseke István a gondviselő, megtartó Úr szeretetéről beszélt, amelyet gyermekkorától fogva 78 éven át tapasztalt meg, a csodákról, amelyek egész életen át végigkísérték és életútján vezették.

Tóth Béla a 15 éve felépült új templomunk csodákkal kísért történetét ismertette, a 40 milliós tervezett költségvetés helyett 9 millióból elkészült Istenháza építését, élő példákkal színezve Isten vezetését, kegyelmes szeretetét, ajándékát.

A konferencia végéhez közeledve az énekkar „ Adj új erőt, Urunk…” énekkel kérte mennyei Atyánkat, hogy legyen ezután is hű Vezetőnk.

A bejelentések és a következő Dél-somogyi presbiteri konferencia helyének és idejének ismertetése / Kálmáncsa, márciusban / után a helyi gondnok záró imádságával / „ Tiéd legyen, Uram a tisztelet, az áldás a miénk” / és Lelkésznőnk áldásával zárult összejövetelünk.

Ezután a szomszédos barcsi gimnázium éttermébe sétált át valamennyi résztvevő, ott finom ebéddel vendégelte meg kedves vendégeinket a helyi gyülekezet.

Úgy érezzük, hogy – Isten kegyelméből – nagyon szép napot éltünk meg, amelyre mi, barcsiak és a meghívott kedves testvéreink is jó szívvel, megelégedettséggel gondolnak vissza.

Egyedül Istené legyen a dicsőség!

Barcs, 2010. február 28.

Dr. Cseke Istvánné gondnok

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés