A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Kadarkúti Református Egyházközség


7530 Kadarkút, Hódosi u. 1.

Lelkipásztor: Uszkay Huba

Istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától (ádventtől virágvasárnapig a gyülekezeti teremben, virágvasárnaptól ádventig a templomban).

Bibliaóra: ádventől virágvasárnapig minden csütörtökön 17.00 órától a gyülekezeti teremben.

Szórványok, ahol szolgálatot végez a lelkipásztor:

Hencse: (Kadarkút leányegyházközsége) minden második héten 14.00 órától a templomban.

Visnye: (Kadarkút leányegyházközsége) havonta 15.00 órától a templomban.

Vótapusztai Otthon - havonta.

Gyöngyöspusztai Otthon - havonta.

Alsótapazd: (Lad szórványa) - havonta házi istentisztelet.

Mobil: 30/339 2258

E-mail: uszkay.huba@t-online.hu
HAL-ÁSZ tábor Kadarkúton

2009. nyár


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalmon készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet Kadarkúton

2009. augusztus 16.


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolója

S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató beszámolója

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Minden mi él, Istent dicsérje!

Beszámoló a kameruni nők ökumenikus világimanapjáról

Kadarkút, 2010. március 14.


A kameruni nők ökumenikus világimanapi felhívásához csatlakoztunk Kadarkúton 2010. március 14-én, a délután 3 órától tartott istentisztelet keretében, melyen több, mint negyvenen vettünk részt. Az áhitatos hangulat már az istentisztelet előtt kialakult, amikor reformátusok és római katolikusok együtt készültünk az istentisztelet kezdésére, melyet Nt. Kutasiné Molnár Boglárka kaposmérői lelkipásztor tartott. Az igehirdetés alapja az Ézs.42, 10-17. versei voltak.


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Minden a feje tetejére állt!

Egyre több embernek a szájából hangzik el az a megállapítás, hogy nemcsak istentelen, de embertelen világban élünk. Egyre több embernek a szájából hangzik el annak az óhajnak a megfogalmazása, hogy a világban, az országban, a társadalomban, a családban olyan változásra van szükség, ami élhető világot, élhető életet eredményez.

Gyermekeink – kimondva-kimondatlan – egy feje tetejére állt világban élnek. A feje tetejére állt világban pedig az ember mindent fordítva ítél: fordított valóságérzettel, fordított értékrendszerrel lát, tervez, cselekszik. Nem mindegy: hogy nézzük múltunkat, hogy látjuk/akarjuk látni jelenünket, és hogyan tervezünk a jövőre?

Éppen ezért adtuk a Kadarkúti Református Egyházközségben, a gyülekezethez tartozó gyermekek számára megszervezett nyári hittantábornak ezt a címet: Minden a feje tetejére állt!, melyet augusztus 9-13. között tartottunk.

A tábor célja az volt, hogy maguk a gyerekek fogalmazzák meg azt, hogy kinek/minek az értékrendszere szerint lehet és érdemes élni az életet. Hogy könnyebb legyen a helyes választ megadni, a gyülekezeti terem falára kifüggesztettük a segítséget nyújtó aranymondás szövegét: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld.3,5.)

Uszkay Huba kadarkúti lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

A táborban készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged.
Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked.” (Zsolt 79:13)


Lelkészbeiktatás volt Kadarkúton

Gyönyörű időben, meleg, napsütéses napon teljesült be a Kadarkúti Református Egyházközség tagjainak régi óhaja 2010. november 6-án: Nagytiszteletű Nagy Csaba Esperes úr beiktatta lelkészi tisztségébe lelkipásztorunkat, Uszkay Huba Nagytiszteletű urat.

A zsúfolásig megtelt templomban Főtiszteletű Steinbach József Püspök úr hirdette az Igét a Péld.3,19-23. versek alapján. Az Ige hármas üzenetét emelte ki: Isten a mi életünknek alapja, értelme és szabadítója. A prédikáció után, Nagy Csaba Esperes úr kezdte meg a beiktatás szertartását: átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét Uszkay Huba megválasztott lelkésznek. A palástos lelkészek egy-egy Igével köszöntötték lelkészünket, és kértek áldást szolgálatára. A gyülekezet fennállva, meghatódva hallgatta a tizenkilenc lelkész köszöntését és énekben kifejezett imádságát.
Ezután Uszkay Huba Tiszteletes úr lépett a szószékre, aki a Zsolt 79,13. verse alapján hirdette az Igét. A prédikációban hallottuk, hogy a zsoltáros korának nehéz, fájdalmas, panaszos állapotában a megtartatás egyedül Istentől jött, ezért a hozzá kötődő hit, a neki való engedelmesség és az ő dicsőségéért végzett szolgálat létkérdés. A lelkészbeiktatás is egy vallomás erről, hogy a mai világban gyülekezetünk is így akarja létét megőrizni.
Az ünnepség második részében elsőként Végh János gondnok köszöntötte beiktatott lelkészünket. Aztán Bellai Zoltán püspöki főtanácsos úr, Gueth Péter szennai lelkipásztor úr, Németh Tamás celldömölki, volt kadarkúti lelkipásztor úr, Lukácsi Géza kadarkúti római katolikus plébános úr, Karsai József polgármester úr, Bojtor Csaba ladi gondnok és Patkó Lajos hedrehelyi gondnok mondta el köszöntőjét.
A köszöntők után rövid műsor következett, melyen az énekkar szolgált és Benke Kitti tolmácsolásában Reményik Sándor Öröktűz című verse hangzott el.
Nemzeti imádságunk éneklése után Steinbach József Püspök úr mondott áldást a gyülekezetre. Az ünnepi istentiszteleten részt vevőknek az eseményhez kötődő bibliajelzőt adtunk ajándékba.
Együttlétünket, ünneplésünket a Művelődési Házban folytattuk, ahol nem csak a szépen megterített asztal látványa, hanem a finom ételeknek az íze is örömünkre szolgált.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a szép ünnepért!

Hargitai Józsefné pénztáros

Uszkay Huba lelkipásztor beiktatásán készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hittanos farsang Kadarkúton

A Kadarkúti Református Egyházközség adott otthont február 19-én a Kaposvár-környéki Lelkészi Kiskör Gyülekezeteiben levő hittanosok II farsangi találkozójának. A több mint 80 résztvevő fele-fele arányban oszlott meg gyerekek-felnőttek számában.
A találkozó nagyon jó hangulatban telt. Uszkay Huba helybeli lelkész köszöntő szavai után vidám hangulatú, hitébresztő énekeket tanultunk. A lelkész által tartott áhítat stílusa beleillett a farsangi hangulatba: az arab sejk jelmezébe bújt lelkész úgy beszélt az etióp főember megtéréséről, mintha egy jó barátja életének legfontosabb eseményét mesélné el, kiemelve a sajátos hangvételű igehirdetésben, hogy:
milyen boldog az az ember, aki szív szerint vágyik az istentiszteleten való részvételre,
milyen áldott dolog a Bibliát olvasgatva haladni az élet rögös útján,
milyen jó tudni, hogy a kicsit nehezen érthető részek megértéséhez van lehetőség odafordulni a lelkészhez segítségért és
milyen nagy öröm az, hogy Isten örökéletre elválasztott népéhez tartozva továbbadhatjuk a Megváltóról szóló örömüzenetet.
Ezután a farsangi jelmezbe öltözött gyerekek léptek a színpadra. A zsűrinek nagyon nehéz volt kiválasztani a nyerteseket a sok jópofa, eredeti ötlet alapján készült jelmezbe öltözött, aranyos gyerekseregből. Láttuk itt Malackát, egy rénszarvast, varázslót, ördögöt és vámpírt, kalózt, indiai lányt, cigánylányt, horgászt és udvari bohócot, cicát, sakkfigurát, királylányt és Pókembert.
Amíg a tombolatárgyakat kisorsoltuk, a zsűri meghozta döntését, ami alapján
III. helyre egy katicabogár és egy vadász,
II. helyre egy néger lány és egy autóirányító,
I. helyre pedig egy mókus és egy űrhajós került.
Az emléklapok átvétele után csoportképet készítettünk, azután körbeálltuk a megterített asztalt, amin mindenki talált magának ízletes falatot, innivalót.
Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, amivel hozzásegítettek ahhoz, hogy örömben, jó kedvben közelebb kerülhessünk egymáshoz és Istenünkhöz. Övé legyen a dicsőség!

Domokos Dezsőné és Regán Lászlóné
presbiterek

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés