A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Kaposfői Református Egyházközség


7523 Kaposfő, Petőfi u. 37.

Lelkipásztor: Székely Attila

Istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától
(húsvét-advent: templom; advent-nagypéntek: gyülekezeti terem).

Bibliaóra: minden kedden 16.00 órától
(advent-nagypéntek időszakában).

Hittanórák: kaposfői óvoda, kedden délelőtt;
kaposfői iskola, szerdán délután;
konfirmációi óra kedden este;
nem Kaposfőn tanulóknak szombat délelőtt.

Énekkar: megbeszélés szerint.

E-mail: kaposforef@gmail.com

A gyülekezet honlapja: www.utravalo.tirek.hu

A kaposfői református gyülekezet története

Kaposfő eredeti neve Szomajom volt. Ez az elképzelések szerint szláv településre utal, hiszen Szomajom minden bizonnyal a szláv "Zimaym", vagyis hideg hely, téli település elnevezésből származik.

A településről először IV. László király 1275-ben kiadott oklevele tesz említést. Eszerint Szomajom királyi várbirok volt, ahol somogyi várjobbágyok laktak. A török hódítás idején a falu elnéptelenedik, lakóinak egy része elmenekül, másik részét a török és a kolera pusztítja.

A törökök kiszorítása után a település az Eszterházy család birtokába került. Ekkor még kizárólag kálvinista magyarok laknak Szomajomban, ám 1815-ben már megjelennek az első német telepesek. Az ófalutól keletre, Kaposvár irányába telepedtek le, ez lett az ún. "német falu", az ófalu pedig az ún. "magyar falu."

A református gyülekezet hosszú múltra tekint vissza, feljegyzések szerint 1634-ben már pappal (Szomajomi Gergely), templommal, iskolával és tanítóval is rendelkeznek.

A jelenlegi templom 1787/88-ban épült, Dezső János lelkipásztor idejében. Az elmúlt évek során a gyülekezet elkezdte felújítani templomát: sor került a csatornázásra, a padok, valamint a nyílászárók cseréjére, szőnyegvásárlásra, harang automatika beépítésére. A templom építésének 220. évfordulójára július 2-3-án emlékeztünk.

A parókia épülete 150 éves. Az elmúlt néhány évben jelentős felújítások történtek: szigetelés, fürdőszoba kialakítás, konyha, folyosócsempézése. 2005-2006-ban 70 m2-es gyülekezeti terem épült, ezzel párhuzamosan sor került a központi fűtés kialakítására is.

A gyülekezet az államosításig iskolával is rendelkezett. A rendszerváltozás után az iskola épülete az önkormányzat tulajdonában maradt, a gyülekezet pedig éves kárpótlást kap.

Jelenleg 150 fő tartozik a gyülekezethez, vasárnap átlagosan 30-35-en látogatják az istentiszteletet. A megválasztott és beiktatott lelkipásztor Székely Attila, a gondnoki teendőket Zókáné Orbán Gyöngyi látja el. A lelkészi feladatok ellátásában Székelyné Kiss Emese csökölyi lelkész is részt vesz. A presbitérium tagjai: Bánfalvi Istvánné, Bók Sándor, Csordás Sándor, Bók Katalin, Bóna Istvánné, Éder Lilla, Kósa Zoltánné, László Árpád, László Csabáné, Torma János, Torma János, Varasdi József, Zóka Péter.

A gyülekezet által életre hívott "Egy Ház - Más Ház Alapítvány" célja a hátrányos helyzetben lévő településrész, ill. az itt élők felkarolása, segítése felekezeti hovatartozás, vallási elkötelezettség figyelembe vétele nélkül, közösségteremtő, kulturális programok megvalósításával.

(Székely Attila lelkipásztor)
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés