A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Kaposvári Református Egyházközség


7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 23.

Lelkipásztorok:

Bellai Zoltán
Bellai Zoltánné
Perpék Attila
Perpékné Papp Éva

Segédlelkészek:

ifj. Bellai Zoltán
Seres Gabriella


Istentiszteletek minden vasárnap az alábbi időpontokban:

9.00 - Csertán Márton Otthon
9.00 - Ikafalvi Farkas Béla Idősek Otthona - Taszár
9.00 - Gyülekezeti ház
10.00 - Templom
10.00 - Gyermekistentisztelet - Templom kisterme
16.00 - Szondi u. 16.
15.00 Toponár, Idősek Otthona (minden hónap 2. és 4. vasárnapján)
16.00 Liget Otthon (minden hónap 4. vasárnapján)
16.00 Pannon Otthon (minden hónap 3. vasárnapján)

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:

Hétfő: 16.00 Bibliakör - Szondi u.16.
18.00 Kilátó csoport alkalma - Gyülekezeti ház

Kedd: 10.00 Baba-mama kör - Gyülekezeti ház (havonta)
15.00 Nőszövetség (idősebbek) - Gyülekezeti ház
18.00 Nőszövetség (fiatalabbak, kéthetenként) - Gyülekezeti ház
16.30-17.30 Gyülekezeti börze - Gyülekezeti ház

Szerda: 17.00 Énekkar - Gyülekezeti ház
17.00 Károli Kör Irányi D u. (havonként)
18..00 Jó Pásztor közösség - Szondi u.16. (kéthetenként)

Csütörtök: 18.00 Felnőtt ifi

Péntek: 16.00-17.00 Gyerekruhabörze - Szondi u. 16.
18.00 Felnőtt konfirmációi felkészítés - Iroda (Kossuth.u.23.)

Szombat: 10.00 konfirmációi óra
14.00-16.00 - játszóház - Szondi u. 16. (havonként)
Ifjúsági órák - megbeszélés szerint

Tel/Fax: 82/511-468

E-mail: refkapos@t-online.hu

A gyülekezet honlapja: Kaposvári Református Egyházközség


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Változások a lelkipásztori szolgálatban
a kaposvári lelkipásztori körzetben


További információért kattintson IDE!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Szoboravatás a Lorántffyban

Kaposvár, 2010. április 18.


A kaposvári református iskola 1994-ben vette fel az erdélyi fejedelemasszony, Sárospatak úrnője, a református oktatásügy nagy mecénása, Lorántffy Zsuzsanna nevét. A kaposvári presbitérium és az iskola vezetősége azóta nagy gondot fordít arra, hogy méltóképpen őrizze és ápolja a fejedelemasszony emlékét.

Lorántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulóján (2000-ben) került elhelyezésre az iskolaépületben a fejedelemasszonyt ábrázoló dombormű, az orosz származású, de már csaknem fél évszázada Magyarországon élő Tamara Kubaszova szobrászművész alkotása. A gyülekezet egykori presbitere ugyanebben az esztendőben alapította a Lorántffy-díjat. A díjjal járó Lorántffy-emlékérmet – amely szintén Tamara Kubaszova alkotása – esztendőről-esztendőre a kaposvári református iskoláért különösen is sokat tévő személy vagy közösség veheti át.

Lorántffy Zsuzsanna 1660. április 18-án hagyta itt a földi világot, és tért haza teremtő Urához. Valamivel korábban keletkezett végrendeletében a következőket olvashatjuk: „Legelsőben is adok nagy hálákat az mindeneken szabadoson uralkodó szent Istennek, hogy engemet az ő nagy és véghetetlen kegyelméből, az ő személyének hasonlatosságára teremtvén, keresztyén szülék által ez világra adott, és gyermekségemtől fogvást minden én érdemem kível lelki és testi javaival meglátogatott, és ilyen szép élemedett időre juttatván, minden nyavalyáimban és háborúságimban kegyelmesen gondomat viselte, sűrű szomorúságimban vigasztalóm volt s legfőképpen penig, hogy az ő ismeretire vezérlett, az ő szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak halála érdeméért az ő anyaszentegyházában és választó serege köziben számlált, és az örök életben örökösített: mely kegyelmes Uramnak, Istenemnek, ki az ő szent Fiával és vigasztaló Szentlélekkel egy bizony örök Isten, kezében ajánlom lelkemet, hogy az jövendő feltámadáskor testemmel egyesülvén, melyet igaz hittel és erős reménséggel várok, ő szent fölségét színről színre láthassam és az megboldogult szentekkel az örök dicsőségben vég nélkül magasztalhassam”.

A fejedelemasszony halálának 350. évfordulóján ünnepi megemlékezés volt a nevét viselő kaposvári református iskolában. Az ünnepségen igehirdetéssel szolgált Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, majd Molnár Tímea, az intézmény igazgatónője idézte fel a sárospataki nagyasszony életének legfontosabb mozzanatait. Ezután került sor Tamara Kubaszova szobrászművész immár harmadik Kaposvárra került alkotásának, Lorántffy Zsuzsanna mellszobrának leleplezésére. A művet és alkotóját Géger Melinda kaposvári művészettörténész méltatta, majd az iskola két diákja eltávolította az alkotást addig takaró leplet, és – ahogyan Bellai Zoltán lelkipásztor fogalmazott – „Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony harmadszor is Kaposvárra érkezett”.

Megható pillanata volt a megemlékezésnek, amikor Dr. Virágh Zoltán, a gyülekezet egykori presbitere Lorántffy-díjat adományozott Tamara Kubaszova szobrászművésznek, emlékeztetve arra, hogy alkotásaiban a nem magyar származású művésznő milyen nagy szeretettel és odaadással ápolja magyar református történelmünk egyik kimagasló alakjának emlékét.

Az ünnepi megemlékezés – amelyen az iskola diákjai és egyik énekkara is szolgáltak – a Himnusz eléneklésével és szeretetvendégséggel ért véget.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Keresztelési istentisztelet Kaposváron

2010. április 18.


Sokéves gyakorlat már a kaposvári gyülekezetben, hogy a keresztelésekre a hónap harmadik vasárnapján kerül sor, és egy-két alkalommal szinte minden esztendőben megtörténik, hogy egyszerre nagyobb számú gyermeksereget fogadhatunk be a gyülekezet közösségébe.
Így történhetett meg, hogy a kaposvári templomban április harmadik vasárnapján tizenöt gyermek részesült a keresztség sákramentumában. Többségük már a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákja, de közöttük volt Dr. Költő László presbiterünk két unokája is.

Végtelen hála van a szívünkben Isten iránt a most megkeresztelt gyermekekért és családjaikért, mint ahogyan Őt dicsőítjük azért is, hogy ezúttal is megtapasztalhattuk: hívogató, embereket megkereső, családokat megszólító szolgálatunk „nem hiábavaló az Úrban”.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés