A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Kisasszondi Református Egyházközség

7523 Kisasszond, Kossuth u. 30. Lelkipásztor: Székely Attila Istentisztelet: minden vasárnap 14 órától (húsvét-advent: templom; advent-nagypéntek: parókia). Bibliaóra: megbeszélés szerint. A gyülekezet honlapja: www.utravalo.tirek.huA kisasszondi református gyülekezet története

Kisasszond első okleveles említése 1324-ből származik, de Darnay Kálmán régészeti kutatásai igazolják, hogy területe már a rézkorban is lakott volt.

Református egyházának pontos keletkezési körülményeit és idejét nem ismerjük, de annyi tudható, hogy a török hódoltságban a települést kálvinista tótok lakták.

1634. június 7-ére Kanizsai Pálfi János püspök a kiskomáromi zsinaton jegyzéket állított össze a kiskomáromi esperességhez tartozóegyházakról, amely szerint a kisasszondi és a szomajomi egyházközség egy lelkészi állomást alkotott.
1660-ban, más egyházakkal egyetemben segítséget nyújtottak a kiskomáromi gyülekezetnek harangjuk megszerzéséhez.

A török elvonulás utáni első összeírás csupán egy jobbágycsaládot talált a faluban, de a kuruc háborúk után az addig bujdosásban élő somogyi reformátusok újra megtelepültek a faluban, 1718-ban Körmendi Mihály személyében pedig már lelkészük is volt. Ekkor nádasdi Sárközy János volt a község jelentős birtokosa, aki az egyházat elkötelezetten támogatta, mint ahogy később családjának minden tagja is.
1738-ban prédikátorukat nem tarthatták meg, csak lévita szolgálhatott közöttük, 1744-ben templomukat is el akarták venni, de Kenessey István dunántúli főgondnok közbenjárására ( aki Somogyban itt, Kisasszondon földesúr volt) megtarthatták.
1759-ben újra prédikátort állítottak be. Ebben az évben kezdték írni azt az anyakönyvüket, amely ma is olvasható. Első bejegyzésként nádasdi Sárközy István születését láthatjuk, aki később a belsősomogyi egyházmegye gondnoka volt 52 esztendőn keresztül.
1768 és 1792 között ismét saját prédikátor nélkül élt a gyülekezet, csak a szomszéd, szomajomi prédikátor járhatott át szolgálni a lévita mellé. 1792-ben aztán engedélyt kaptak a lelkész beállítására és ettől kezdve egészen 1973-ig anyaegyházként saját lelkészük volt.
1973-tól Kaposfő ( azelőtt Szomajom ) és Kisasszond társegyházközségként működik, közös lelkész szolgál a gyülekezetekben.

A kisasszondi református közösség alakulásakor valószínűleg az akkori katolikus templomot használhatta, amely a török elvonulása idején elpusztult.
Az újratelepüléskor templomukat fatalpra, sövényből készítették, tornya nem volt. Ez a pici kis templom és a lelkész lakása az ún. Pap-dombon állt. A meglevő első anyakönyvben olvashatjuk, hogy 1787-ben és 1792-ben renoválták ezeket. Első harangjukat nádasdi Sárközy János özvegye, Sándor Zsuzsanna vette. 1763-ban nádasdi Sárközy Antal haranglábat készíttetett és harangot vásárolt a gyülekezetnek.
Mai templomuk 1858-ban épült, torony nélkül. 1905-ben a tetőt kijavítják és a tornyot felemelik. 1923-ban 100 kg-os harangot csináltattak, gyülekezeti adakozásból valamint nádasdi Sárközy György és nővére adományából. Ők adományozták az első harmóniumot is, amit 1965-ig használt a gyülekezet, akkor rossz állapota miatt újat vásárolt az egyházközség. Ezt a harmóniumot hallhatjuk ma is a templom falai között.

Református iskolája az államosításig működött egyházi keretek között, az 1970-es évek közepéig pedig állami tulajdonban szolgálta a települést. Az államosítás során az egyházi tulajdonban levő szántók és erdők állami tulajdonba kerültek. Az 1990-es évek elején az államosított tulajdon a gyülekezetbe már visszakerülni nem tudott, ezért a kért és megítélt kárpótlás biztosította, és jelenleg is biztosítja a parókia és a templom karban tartását, felújítását. 2006-ban a presbitérium a református parókia vendégházzátörténő átalakítását hagyta jóvá. A 24 férőhelyes komfortos épületben a kirándulók, a somogyi dombok és a zselici táj szépségét megismerni vágyók lelhetnek kényelmes és olcsó szálláslehetőségre.

(Markó Marcella, kisasszondi presbiter)
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés