A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Kőröshegyi Református Egyházközség


8617 Kőröshegy, Petőfi u. 90.

Lelkipásztor: Ficsor Gábor Andor

Istentiszteletek:

Bálványos: minden vasárnap 9 óra

Kőröshegy: minden vasárnap 10 óra (karácsony, húsvét, pünkösd 1. napján 10:30)

Balatonföldvár: minden hónap 1., 3., 5. vasárnapján 14 óra

Kereki: minden hónap 1. vasárnapján 15 óra

Úrvacsorai közösségben vagyunk együtt: böjt 1. vasárnapján, húsvét, pünkösd 1. napján, újkenyér és újbor-reformáció alkalmával, valamint karácsony 1. napján.

Bibliaóra:
Ökumenikus jelleggel november és április között minden 2. csütörtökön 15 órakor a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Házban.

Mobiltelefon: 30/632 1624

E-mail: ficsorga@freemail.hu

A gyülekezet honlapja: www.refkoroshegy.shp.huBemutatkozik a gyülekezet

A XVII. század elején, 1619-ben, Kőröshegynek már református lelkésze és rektora is volt Szamarjai Méhes Miklós és Rádai István személyében.

A török zaklatása miatt a század közepén a falu népe a Gyugy-puszta melletti ún. Diós-völgybe, illetve Diós-oldalba menekült.

A század második felében visszaszivárgott a falu lakossága, melynek akkor már nagy része református volt.

Elpusztult templomunk helyébe újat építettek 1671-ben, a kor szokása szerint – paraszti módon – gerendákból, deszkából, kívülről sárral betapasztva, „arra, amerre a Borkút nevű pince felé kell menni”.

A régi templom harangját, mely 1651-ben készült, az épület fatornyában helyezték el.

A török 1683-ban hagyta el a vidéket, s az egész falut a templommal együtt lerombolta és felégette.

Öt évvel később, 1688-ban a reformátusok a régi, tető nélküli ferences templomhoz kapcsolódó sekrestyét javították ki, és nyilvános istentiszteleteiket ott tartották, sőt kórust és szószéket is építettek, elégséges ülőhelyről és úrvacsora asztalról is gondoskodtak.

Ennek a helyiségnek a használatát a földesúr csak 1749-ig engedélyezte, utána 35 esztendőn keresztül a Belső utcában (ma Kossuth Lajos utca) levő prédikátorház udvarán egy leveles ágakból készített épület (szín) alatt végezték istentiszteleteiket. A prédikátor és az iskolamester háza előtt ekkor már állt egy „erősen” épített és zsindellyel fedett harangtorony, melyben egy 60 és egy 30 fontos harang szólt.

A II. József idejében épült templomról csak annyit tudunk, hogy „építtetett 1784-ben, fecskerakásra, 24 oszlopból és sárból.” A tornyot 1794-ben emelték fából.

A ma is fennálló templomunkat 1813 tavaszán kezdték építeni, és 1818 augusztusában készült el. 1824-ben és 1845-ben új harang került a toronyba, 1852-ben pedig orgonát vásárolt az egyház.

1862-ben tűzvész pusztított Kőröshegyen: leégett a torony, elpusztult a toronyóra, a harangok, a parókia, a tanítói lakás és 43 ház. Nyolc év alatt azonban minden újjáépült. Az elolvadt harangokból három újat öntöttek, 1877-ben pedig új orgonát vásároltak.

1916-ban a három harang közül a legnagyobbat és a legkisebbet és az orgona homlokzati sípjait hadi célokra vitték el.

A fentiekből is látszik, hogy a dunántúli református gyülekezetek többségéhez hasonlóan a kőröshegyi reformátusoknak sem volt könnyű sorsuk, sokféle próbán kellett keresztül menniük. Az évszázadok távlatából már nem láthatjuk a gyülekezet belső életét, de sokat elárul a „hitvalló ősök” állhatatosságáról a templomhoz való viszonyuk.
Szinte számba sem lehet venni, hogy Kőröshegyen hányszor épült fel, majd semmisült meg a református templom. A ma is álló templom már a hatodik istentiszteleti hely, amelyet a reformátusok építettek.

A reformátori „ecclesia est semper reformanda” (az egyházat szüntelenül megújítani kell) elv alapján azóta is folyamatosan, lehetőségeink szerint igyekszünk templomunkat megőrizni és megújítani.

Az utóbbi években külső felújítást végeztünk, illetve a 2007. esztendőben a templomkertet parkosítottuk. Külön érdemes említést tennünk az egyházközség balatonföldvári szórványáról.

Balatonföldvárra először az 1911-1940 között itt szolgált Kozma Andor lelkipásztor „járt ki”, hogy a két világháború között a „Földvár pusztából” egyre jobban előrelépő, növekedő település ideszármazó református lakosainak lelkigondozását végezze, mely az 1900-as évek elején csak pár családot jelentett. Ahogy a gyülekezet tagjainak száma gyarapodott, az 1930-as évektől vasárnaponként havi egy alkalommal, délután, családoknál házi istentiszteletet, kéthetenként, valamelyik hétköznap este bibliaórát tartottak.
Gyökeres változás 1942-ben következett be, amikor a kőröshegyi képviselő testület megépítette Balatonföldvár első iskoláját, a mai óvoda helyén. Ez időben a gyülekezet lelkésze már Kozma D. Béla (1940-1972 között szolgált), aki az iskolában kéthetente vasárnap délután, majd később minden vasárnap délután tartott istentiszteletet. Hétköznapokon általában csütörtökön este bibliaórákat és vallásos összejöveteleket rendeztek.

Az azóta eltelt időben több helyszín után, immár hosszú évek óta minden hónap páratlan vasárnapjain, délután két órától a Városházán tartjuk istentiszteleteinket.

Több szempontból is különleges helyzetben vagyunk. Egyfelől az alkalmainkon nemcsak reformátusok, hanem evangélikusok is részt vesznek, csakúgy, mint ahogy az ugyanitt (páros vasárnapokon) tartott evangélikus istentiszteleten is részt vesznek a református hívők! Tehát a kedves idelátogató minden vasárnap talál istentiszteletet és az azon részt vevő protestáns gyülekezetet!

Másodsorban, minthogy a fentiekből kiderült, nincs saját templomunk, hanem a Városházán tartjuk istentiszteleteinket. Szimbolikus lehet, hogy az az épület, mely a város „fizikai” központja és az emberek mindennapos dolgait intézi, egyben - bizonyos szinten - „lelki” központ is!

Bár az Önkormányzat készséggel és szeretettel biztosítja számunkra az istentiszteleti helyet, terveink közt szerepel egy „Protestáns Imaház” építése, mely közös lenne evangélikus testvéreinkkel.

A kőröshegyi presbitérium 1994 szeptemberében hozta létre az „Eklézsia Templomépítő Alapítvány”-t 44 alapító taggal, melynek célja templom, illetve imaház építése Balatonföldváron.

Ezt a célt támogatja a balatonföldvári képviselő testület is, és vállalta, hogy a templom-imaház helyének, ingyen, minden ellenszolgáltatás nélkül a Posta mögötti helyet kijelöli, és az építésre átadja. Sajnos ezidáig csak a tervek készültek el, megvalósítására még nem kerülhetett sor.

A Bálványosi társegyházközség a dunántúli református gyülekezetek legkisebbjei közé tartozik.

Bár temploma hatalmas – mintegy nyolcszáz fős - a gyülekezet nagyon kicsi, hiszen maga a község is az elmúlt évtizedek során jelentős elvándorlásnak volt átélője.

Sokszor a lét-nemlét határán van gyülekezetünk, de elmondhatjuk, hogy akik részt vesznek a gyülekezet életében, azok ezt nagy lelkesedéssel és buzgó szolgálatkészséggel teszik, mindent megmozgatva azért, hogy a gyülekezet megújulhasson!

Alkalmaink

Filmklub, Teaház, Nyári hangversenyek a templomban, hittanos összejövetelek, szeretetvendégségek, megemlékezés március 15-én, és október 6-án, lepramissziós összejövetelek.

Alapítványaink

Gyülekezetünkhöz két alapítvány tartozik. A „Kőröshegyi Református Egyház, Gaál György Alapítvány”, amelynek célja, hogy a gyülekezet, szolgálatát és infrastruktúráját segítse. Alapítványunk több sikeres pályázaton is részt vett, melynek nyomán felújítottuk a templomot, parkosítottuk a templomkertet, multimédiás eszközöket és irodaszereket szereztünk be. Alapítványunk és az Egyházközség is részt vesz a Kőröshegyi Civil Fórum munkájában.

Az „Eklézsia Templomépítő Alapítvány” célja protestáns templom-imaház építése Balatonföldváron.

Mindkét alapítványra lehetőség van az SZJA 1%-át utalni, melyre ezúton szeretettel kérjük Önöket!

Kőröshegyi Református Egyház, Gaál György Alapítvány;
Bankszámlaszám: 661-00111-16005152; Adószám: 18770409-1-14

Eklézsia Templomépítő Alapítvány;
Bankszámlaszám: 661-00104-10201680; Adószám: 18761690-1-14

Nyaralási lehetőség

A „Fészek kulcsosház” a bálványosi református templom kertjében található parókia épület, mely jelenleg üresen áll. A házat évek óta használják csoportok, családok nyaranta szállásként, hiszen Bálványos 10 km-re fekszik a Balatontól. A ház kb. 15 fő befogadására alkalmas, 3 szoba, zuhanyzó, WC, teakonyha található benne. Az őszi-tavaszi időszakban lehetőség van hétvégék, a nyári időszakban pedig egész hetek lefoglalására.

A részletekről a www.refkoroshegy.shp.hu honlapon található elérhetőségeken, illetve a refbalvanyos@gmail.com email címen lehet érdeklődni!

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

Kőröshegy – Balatonföldvár – Szántód - Kereki

· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 782

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 374

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma: 249

· a gyülekezet választó tagjainak létszáma: 249

· a presbitérium létszáma: 14.

Bővebb információt gyülekezetünk életéről honlapunkon olvashat:

www.refkoroshegy.shp.hu

Farkas Gergely
lelkipásztor
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés