A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Nagyatádi Református Egyházközség


7500 Nagyatád, Baross G. u. 17.

Lelkipásztor: Jakab László Tibor

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Bibliaóra: minden héten kedden 17.00 órától

Minden héten pénteken 10 órától áhítat az idősek otthonában

Pénteken délután konfirmációs előkészítő 16 órától


Mobiltelefon: 30/339 6630

E-mail: jakablt@freemail.hu

A gyülekezet honlapja: www.refnagyatad.shp.hu
Regionális Presbiteri Konferencia volt Nagyatádon

2009 október 3-án szombaton 10 órakor Regionális Presbiteri Konferencia volt a gyülekezetünkben.

Nagytiszteletű Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperese, bemutatta az egybegyűlteknek a Nagyatádi Református Egyházközségbe helyettes lelkészi szolgálatra kirendelt Jakab László Tibor református lelkipásztort és felkérte az áhitat megtartására és a konferencia megnyitására.

A köszöntéseket és a megnyitót követően a nagyatádi Czindery Szépmíves Céh tagjai énekeltek.

Imádság és áhitat következett, melynek alapigéje: Lk 19,1-10. versei voltak.

A meghívott gyülekezetek presbitériumaiban szolgáló csaknem 200 megszólított presbiter és gondnok testvérünk közül - a jelenléti ív szerint -, 128 atyánkfia hallgathatta meg az előadásokat.

A Dunántúli Református Egyházkerület első őrállója, főtiszteletű Steinbach József püspök úr előadásának címe:
Kálvin teológiája és ezen belül úrvacsoratana. Feszült figyelemmel hallgatták a jelenlévők.

A második előadó dr. Judák Endre egyetemi docens volt, aki a Magyar Református Presbiteri Szövetség presbiterképző titkára - Gödöllőről érkezett. Előadása címe: A kisköri presbiter képzés előnyei, a tanítást a hitre jutást és hitvalló egyházi életet illetően.

A hittanos gyermekeink szavalattal színesítették a konferenciát.

Ebéd után dr. Judák Endre: Az erkölcsi válságból kivezető út címen tartotta meg vetítéses előadását a jelenlévő érdeklődőknek.

Kedves presbiter testvérünk bizonyságtétele és a közös imádságok, valóban hitünket erősítő, bátorító és buzdító áldásos alkalmat jelentettek mindnyájunk számára.

Nagyatád, Ötvöskónyi és Csokonyavisonta polgármesterei, az ünnepi meghívottak sorában voltak jelen e jeles alkalmon.

A rengeteg fáradtságos előkészítő munkáért, a jó szervezésért, a sok-sok finom falatért, hálás szívvel mondunk köszönetet gyülekezetünk tagjainak, presbitereinek és a bennünket támogató, de nem a gyülekezetünkhöz tartozó nagyatádi kedves testvéreinknek.


Mindezekért
SOLI DEO GLORIA!

Jakab László Tibor lelkipásztor

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Lelkészbeiktatás Nagyatádon

2010. szeptember 4.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés