A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Nagycsepelyi Református Egyházközség


8628 Nagycsepely, Petőfi u. 44.

Lelkipásztor: Karikó Zoltán

Istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától.

Gyermek istentisztelet: minden vasárnap 11.00 órától
(a lelkészlakás fűtött helységében).

Szórvány, ahol szolgálatot végez a lelkipásztor:

Kötcse: Istentisztelet: minden hónap 1. és 3. vasárnapján,
valamint karácsony, húsvét, pünkösd és újév 1. napján 14.00 órától a Kötcsei Ref. Imaházban


Telefon: 84/367-767
Mobil: 30/632-3786

E-mail: zkariko@gmail.com

Honlap: www.refnagycsepely.shp.huBemutatkozik a gyülekezet

Nagycsepely református gyülekezetének első, név szerint is ismert lelkipásztora 1629-ből Bodó Miklós.

A gyülekezet templomáról először egy 1703-ból való feljegyzés szól, miszerint a betörő rácok a templomot felégették.

Később új templomot épített a gyülekezet, s ennek felépítése miatt súlyos viták kezdődtek.

1713-18 között Egyházi János a lelkipásztor. Az ő idejében fából, gerendákból épült fel egy nagyon egyszerű istentiszteletre való hajlék, melynek falai vesszőfonásból voltak, amit sárral dobáltak be.

Az egyre erősödő ellenreformációs támadások között az 1740-es évektől a gyülekezet nagyon nehéz helyzetbe került.

Ennek alátámasztására hadd álljon itt egy feljegyzés 1742-ből: „Csepely helységbeli eklézsiának lévén méltóságos veszprémi főispán és püspök dominiumában (területén), prédikátora tiszteletes Szalontai János uram a szent szolgálattól már két ízben eltiltatott és félvén a rajta megesendő rút veszedelemtől, az elmúlt vasárnapon lemondott szent szolgálatáról.
Az eklézsia tegnapi napon, mikor éppen indulni akartunk, érkeztette hozzánk követ embereit, hogy tiszteletes Tanítójuknak adnánk értelmünket, mivel ők azon vannak, hogy ők ebben az urasági Tiszteknek nem engednek teljességgel, azért őkegyelme is el ne álljon…”


1746-ban kezdődött az a kihallgatás sorozat, melynek célja annak megállapítása, hogy a vitás csepelyi templom mikor épült. Hiába igazolták tanuk, hogy 1713-ban maga Volkra püspök szólította fel a csepelyieket templom építésére, 1751-ben elrendelték a templom lerombolását.

A faluba plébános került, és a gyülekezet mintegy három évtizeden keresztül református lelkész és rektor (tanító) nélkül maradt.

Sok eredménytelen próbálkozás után végül II. József türelmi rendeletét követően 1787-ben épülhetett fel a templom, melyet a torony építése követett 1791-ben.

1853-ban a folyamatosan növekedő gyülekezet a templom bővítését és felújítását határozta el. A század végén még magasították a templom falait és a templomtornyot.

Ekkortájt érte el a gyülekezet legnagyobb lélekszámát, megközelítve a 900 főt. A XX. század első felét még a hétről-hétre zsúfolásig teli templom jellemezte.

Az első világháború idején elvitt középső és nagy harangok helyére a gyülekezet 1924-ben új harangokat öntetett. Az 1751-ből származó kisharanggal együtt a templomtoronyban ma három harang lakik.

A II. világháborút követő nehéz évtizedekben a gyülekezet a kom-munista diktatúra hatalomra jutásával elvesztette ingatlanait, lélekszáma pedig erőteljes fogyásnak indult. Ennek egyik oka a fiatalok nagyarányú elköltözése és a születések alacsony száma volt.

Az 1980-as évek végére a gyülekezet lélekszáma már 300 fő alá csökkent. E nehéz évtizedekben a gyülekezet hűséges lelkipásztora Kulifay Albert volt, aki 1994-ben 40 évnyi szolgálat után adta át a helyét az utódnak.

Évekig Balatonszárszóról Kocsev Miklós látta el a helyettes lelkészi szolgálatot.

1998-ban a gyülekezet nagy örömére ismét helyben lakó, fiatal lelkipásztor került a faluba Végh Miklós személyében, aki családjával együtt sokat fáradozott a kis gyülekezet megerősödéséért. Az idősek részére – akik már az egészségi állapotuk és a nagy távolság miatt nem tudtak részt venni a templomi istentiszteleteken – bibliaórák indultak a falu központjában, a Nyugdíjas Klub helységében. Az 50 éve konfirmáltak találkozójára is rendszeresen sor került.

A lelkipásztor a hittanórák mellett nyaranként egyhetes napközis hittantábort szervezett a gyermekek részére a parókia területén.

Új ablakok kerültek a parókiára, a későbbi táboroztatás érdekében pedig holland segítséggel kialakítottak egy vizesblokkot.

2006-ban Végh Miklós szolnoki lelkésszé való megválasztását követően az egyházközség Karikó Zoltánt hívta és választotta meg lelkészéül, aki családjával Balatonőszödre költözött, és jelenleg innen látja el a nagycsepelyi és a hozzá tartozó teleki és kötcsei gyülekezetek szolgálatát is.

A lelkészi állást egy társulási szerződés szerint 2006. augusztusa óta az előbb említett gyülekezetek közösen tartják fenn.

A csepelyi parókia megüresedése után a gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy azt nyáron gyülekezeti csoportok táboroztatására kívánja felhasználni.

2007-ben már érkeztek hozzánk az ország különböző részéről csoportok.

A 2007-2008-ban további felújítások történtek, és vannak ma is folyamatban.

A 2008. év további újdonsága, hogy a Nagycsepelyre költözött misszionárius házaspárral együttműködve újabb gyülekezeti szolgálatokat kíván a gyülekezet elindítani. Temesváry Jóska és Sandi elsősorban az ifjúság és a fiatal felnőttek közötti szolgálatban ajánlották fel segítségüket.

Az egyházközség 2005-ben megválasztott presbitériuma 6 tagú, melyből 4 nagycsepelyi, 1-1 fő pedig Telekit és Kötcsét képviseli. Az egyházközség újraválasztott gondnoka Lipót Sándor.

A Nagycsepelyi Református Egyházközség ifjúsági és gyermektábora

A Petőfi u. 44. szám alatti parókián a következők állnak táborozóink rendelkezésére:

- 5 db vendégszoba, 20-25 férőhellyel; - konyha;
- 1 db külön bejáratú zuhanyzós fürdőszoba, kézmosóval és 1 db külön WC kézmosóval (a parókia épületében lakók részére);
- 2 db külön bejáratú zuhanyzós fürdőszoba, kézmosóval és 2 db külön WC kézmosóval (a sátorozók részére).
A parókia zárt udvarában sátorozási lehetőséget kínálunk vendégeink számára. A dió- és körtefák árnyékában csoportfoglalkozások tarthatók, a tűzrakóhely ideális lehetőséget kínál esti összejövetelekre (tábortűz, szalonnasütés).

A táborozó csoportok tagjainak párnáról, paplanról, lepedőről és huzatról (esetleg hálózsákról) saját maguknak kell gondoskodni. A táborozáshoz szükséges tisztítószereket, WC papírt, törülközőt, konyharuhát a csoportoknak kell magukkal hozni.

Maximális táborlétszámunk sátorozókat is beleszámolva kb. 40 fő. További információk találhatók táborunkról gyülekezetünk honlapján olvasható www.refnagycsepely.shp.hu honlapon található elérhetőségeken, vagy a zkariko@gmail.com e-mail címen kérhető.

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

· a településen magukat 2001-ben, a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma:

Nagycsepely: 221 fő; Kötcse: 77 fő; Teleki: 47 fő

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma (Nagycsepely- Kötcse-Teleki): 250 fő

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma (Nagycsepely- Kötcse-Teleki): 171 fő

· a gyülekezet választó tagjainak létszáma: (Nagycsepely- Kötcse-Teleki) 169 fő

· a presbitérium létszáma: 6 fő.

Bővebb információt gyülekezetünk életéről honlapunkon olvashat:

www.refnagycsepely.shp.hu

Karikó Zoltán
lelkipásztorBemutatkozik a kötcsei szórványgyülekezet

A kötcsei reformátusok ma, mint szórványgyülekezet a Nagycsepelyi Egyházközséghez tartoznak.

Templomuk soha nem volt, de iskolájuk egészen az 1930-as évekig működött.

A lelkészi szolgálatot szinte mindig a nagycsepelyi lelkipásztor végezte.

A gyülekezet legrégebbi kincsét, az 1792-ben Pesten öntött 141 fontos harangját ez év első napjaiban lopták el ismeretlenek, az 1899-ben készült haranglábról.

Az egykor 100 fő feletti gyülekezetből mára alig 30 nyilvántartott református maradt.

A kötcsei domboldalon álló imaházban kéthetente és az ünnepek első napján gyűlik össze a kicsiny gyülekezet istentiszteletekre.

A gyülekezetet a Nagycsepellyel közös presbitériumban ma Mihály Gyula presbiter képviseli.

Bővebb információt gyülekezetünk életéről honlapunkon olvashat:

www.refnagycsepely.shp.hu

Karikó Zoltán
lelkipásztor
„ Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”
(Zsoltár 50,15)

Harangszentelő Kötcsén

2009. október 17.


Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

A kötcsei imaházról, haranglábról és környezetéről készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés