A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


RETEK - Református Egyháztörténeti Elektronikus Könyvtár


Somogyudvarhelyen hamar rá kellett jönnünk, hogy a gyülekezet nem rendelkezik ismeretekkel a saját történetéről. 2006. szeptember 23-án ünnepeltük a templom felszentelésének 150. évfordulóját. Egy kiadványt szerettünk volna kiadni, melyben megtalálható a gyülekezet története is. S rá kellett jönnünk, hogy a legfrissebb gyülekezettörténet is 50 éves és csak pár soros. A templom felszentelésének 100. évfordulójára írta az akkori lelkész. Akárhogy kerestünk-kutattunk, jobb, frissebb és főleg bővebb gyülekezettörténetet, sehol sem találtunk.
Pedig az ember életében is fontos szerepe van a múltjának. Milyen elveszettnek érzi magát az amnéziás ember is, ki nem emlékszik semmire a múltjából. Sem arra, hogy hol és mikor született, sem arra, hogy kik voltak a szülei, hol lakik, milyen volt a gyermekkora, mi a foglalkozása. Az egész múltja sötétségben van. Ugyanígy vannak gyülekezeteink is.
Ezzel az Elektronikus Könyvtárral próbálom napvilágra hozni a jelenleg még sötét részeket, amire a múlt homálya borult. Szeretném megkönnyíteni a kutatók, érdeklődők dolgát, hogy akár a kényelmes karosszékből, otthonról ki sem mozdulva tudnak belemerülni a kutatásba, hős ősök tetteibe, testi és lelki harcaiba. Célom, hogy a ma élők ismerjék meg gyülekezetük múltját. A gyülekezet rég sírban nyugvó tagjainak szenvedéseit, örömeit, küzdelmeit, amivel ezt a gyülekezetet létre tudták hozni, fenn tudták tartani több száz éven keresztül, s számunkra örökségül tudták hagyni. S remélem, hogy az ő tetteikből erőt, reményt meríthetünk, s ezt a szép csendben haldokló, agonizáló egyházközségeket sikerül megmenteni a pusztulástól, a nyom nélkül való elmúlástól.
Időről-időre újabb és újabb könyveket, tanulmányokat, kéziratokat, jegyzőkönyveket teszünk elérhetővé.

Kellemes időtöltést, jó búvárkodást!

Szép Sándor
somogyudvarhelyi lelkipásztor


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Egyetemes egyháztörténet

EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET - I. KÖTET - I. KORSZAK: I-IX. SZÁZAD

EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET - II. KÖTET - II. KORSZAK: X-XV. SZÁZAD

EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET - III. KÖTET - III. KORSZAK: XVI-XVIII. SZÁZAD

EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET - IV. KÖTET - IV. KORSZAK: XIX-XX. SZÁZAD

RÉVÉSZ – EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNELEM

FARKAS - EGYHÁZTÖRTÉNELEM I.

FARKAS - EGYHÁZTÖRTÉNELEM II.

EGYHÁZTÖRTÉNELMI KÉZIKÖNYV I.

EGYHÁZTÖRTÉNELMI KÉZIKÖNYV II.

A KERESZTYÉN EKLÉZSIÁNAK HISTORIÁJA

WARGA - A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME II.

WARGA - A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME III.

SZÁNTÓ KONRÁD – A KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE I.

SZÁNTÓ KONRÁD – A KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE II.

AZ 1719-IK PESTI EV. ÁG. HITV. ZSINAT TÖRTÉNELME

A KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PARCIÁLIS ZSINATAINAK VÉGZÉSEI I.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Magyar egyháztörténet

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNET - V. KÖTET - I. KORSZAK: A KEZDETEKTŐL A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNET - VI. KÖTET - II. KORSZAK: XIX-XX. SZÁZAD

LÁNYI KÁROLY MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNELME - I.

LÁNYI KÁROLY MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNELME - II.

MAGYARFÖLD EGYHÁZTÖRTÉNETEI - I.

MAGYARFÖLD EGYHÁZTÖRTÉNETEI - II.

MAGYARFÖLD EGYHÁZTÖRTÉNETEI - III.

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE - I.

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 2-4. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 5-7. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 8-10. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 11. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 12. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 13. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 14. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 15. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 16. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 17. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 18. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 19. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 20. FEJEZET

MAGYARHONI PROTESTÁNS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – 21. FEJEZET

A MAGYARHONI EV. EGYHÁZ EGYHÁZKERÜLETEINEK BEOSZTÁSA TÖRTÉNELMI ÉS EGYHÁZJOGI MEGVILÁGÍTÁSBAN

KARÁCSONYI – MAGYARORSZÁG EGYHÁZTÖRTÉNETE I.

KARÁCSONYI – MAGYARORSZÁG EGYHÁZTÖRTÉNETE II.

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1556-1604

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1605-1690

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1691-1880

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1691-1880

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – AZ EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK TÖRTÉNETE

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE – AZ EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK TÖRTÉNETE II.

A SOMOGYI ÁGOSTAI HITVALLÁSU EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE

A MAGYAR ÉS ERDÉLYI ORSZÁGI PROTESTÁNS EKLÉSIÁK HISTÓRIÁJA

LAMPE - HISTORIA ECCLESIAE REFORMATAE IN HUNGARIA ET TRANSYLVANIA I.

LAMPE - HISTORIA ECCLESIAE REFORMATAE IN HUNGARIA ET TRANSYLVANIA II.

LAMPE - HISTORIA ECCLESIAE REFORMATAE IN HUNGARIA ET TRANSYLVANIA III.

VALLÁS-MOZGALMAK MAGYARORSZÁGBAN I.

VALLÁS-MOZGALMAK MAGYARORSZÁGBAN II.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tartalomjegyzék az egyháztörténethez

TARTALOMJEGYZÉK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETHEZ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

A Belsősomogyi Református Egyházmegye története

A BELSŐSOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE -
I. RÉSZ

A BELSŐSOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
MÁRIA TERÉZIA KORÁBAN

A BELSŐSOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1922-1952 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE (SZAKDOLGOZAT)

A BELSŐ-SOMOGYI EGYHÁZMEGYE ÉLETE A XIX. SZÁZAD ELEJÉN ESPERESI LEVELEKBEN

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNELMÉBŐL

AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

AZ 1790-1-KI 26-KI VALLÁSÜGYI TÖRVÉNY KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNELME

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE MULTJA ÉS JELENE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE MULTJA ÉS JELENE 2.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Gyülekezettörténet

A VÁRPALOTA EVANGÉLIKUS, REFORMÁTUS ÉS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE 1850 ÉS 1950 KÖZÖTT

A VESZPRÉMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE

A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A SZÉKELYUDVARHELYI EV. REF. COLLEGIUM TÖRTÉNETE

NYOLC ÉVTIZED A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL 1918-1998

A ZALAI ÁG. HITVALL. EVANG. EGYHÁZMEGYE MULTJA

A KOMÁROMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

A BÁCS-SZERÉMI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE MONOGRAFIÁJA

A GÖMÖRI ÁG. HITV. EVANG. ESPERESSÉG TÖRTÉNETE 1520-1740.

A NAGYBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE 1790-1820.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈A Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
másfél évszázados története


A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM
MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS TÖRTÉNETE - I. KÖTET

A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM
MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS TÖRTÉNETE - II. KÖTET


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Egyházmegyei jegyzőkönyvek

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1931. JÚLIUS 9. - CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1874. SZEPTEMBER 1-3. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1874. SZEPTEMBER 1-3. CSURGÓ

CONSISTORIUMII JEGYZŐKÖNYV 1874. MÁJUS 12. GIGE

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1875. MÁRCIUS 15-18. GIGE,
ÁPRILIS 14. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1875. AUGUSZTUS 25-27. CSURGÓ,
SZEPTEMBER 22. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1876. FEBRUÁR 16. GIGE

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1876. MÁRC. 4. KADARKÚT, MÁRC. 21-23 NS.-DÉD, MÁJ. 8-9 KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1876. AUGUSZTUS 15-16. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1876. SZEPTEMBER 19-20. LÁBOD

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1877. MÁRCIUS 20-23. DARÁNY, ÁPRILIS 9-10. LÁBOD

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1877. JÚNIUS 28. GIGE, JÚLIUS 30-31. GIGE, SZEPTEMBER 10-11. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1877. OKTÓBER 29. GIGE, NOVEMBER 21. JÁKÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1878. MÁRCIUS 18-22. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1878. JÚNIUS 3-4. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1878. AUGUSZTUS 14-15. NAGYKORPÁD

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1878. OKTÓBER 14-16. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1879. MÁRCIUS 18-21. NAGYBAJOM

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1879. JÚNIUS 23-24. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1879. AUGUSZTUS 19-21. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1880. MÁRCIUS 16-19. CSOKONYA

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1880. AUGUSZTUS 24-26. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1881. ÁPRILIS 5-7. GIGE

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1881. AUGUSZTUS 30 – SZEPTEMBER 1. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1882. ÁPRILIS 18-21. KÁLMÁNCSA

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1882. AUGUSZTUS 29-31. DARÁNY

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1883. ÁPRILIS 17-20. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1883. JÚNIUS 5. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1883. AUGUSZTUS 14-15. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV 1884. AUGUSZTUS 24-26. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1885. ÁPRILIS 27-30. KADARKÚT

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1885. AUGUSZTUS 18-20. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1885. SZEPTEMBER 24. CSURGÓ, 1886. ÁPRILIS 27-30. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1886. AUGUSZTUS 24-27. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1886. NOVEMBER 23. KAPOSVÁR,
1887. ÁPRILIS 26-28. CSÖKÖLY

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1887. AUGUSZTUS 23-24. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1888. ÁPRILIS 10-12. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1888. AUGUSZTUS 21-23. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1889. ÁPRILIS 9-11. DARÁNY

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1889. AUGUSZTUS 20-22. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1889. NOVEMBER 5., 1890. MÁRCIUS 25-29. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1890. JÚLIUS 16-17. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1891. JÚNIUS 9-11. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1891. AUGUSZTUS 6-7. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1892. JÚNIUS 29-30. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1892. OKTÓBER 26. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1893. MÁRCIUS 9. LÁBOD

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1893. AUGUSZTUS 1-3. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1893. SZEPTEMBER 15. CSURGÓ, 1894. MÁRCIUS 6. CSOKONYA

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1894. JÚLIUS 24-25. CSURGÓ

EHMEI KÖZIG. BÍR.J.K. - 1894. AUGUSZTUS 2. KAPOSMÉRŐ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1895. ÁPRILIS 22. DARÁNY, KÖZIG. BÍR. J. K. 1895. MÁJUS 29. KAPOSVÁR

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1895. JÚLIUS 29-30. CSURGÓ

EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐKÖNYV - 1896. JÚNIUS 29-30. CSURGÓ, KÖZIG. BÍR. J. K. 1895. OKTÓBER 28. KAPOSVÁR

EHMEI J. K. 1897. JÚN. 29-30. CSURGÓ, TÖRVSZÉKI J. K. 1896. AUG. 18., 1897. MÁRC. 10. KAPOSVÁR, KÖZIG. BÍR. J. K. 1896. AUGUSZTUS 18., 1897. MÁRCIUS 10. KAPOSVÁR, 1897. JÚNIUS 29. CSURGÓ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Somogy megyei választói jegyzékek és népszámlálások vallási adatai

SOMOGY MEGYE VÁLASZTÓI 1848-49-BEN

SOMOGY MEGYE ÉRTELMISÉGI CENZUS ALAPJÁN ÖSSZEÍRT VÁLASZTÓI 1848

AZ 1869. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS VALLÁSI ADATAI

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-01-1902

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-02-1903-I.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-02-1903-II.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-03-1904-I.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-03-1904-II.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-04-1905-I.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-04-1905-II.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-05-1906-I.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-05-1906-II.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-06-1907.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-07-1909.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-08-1910.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-09-1910.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-10-1911.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-11-1927.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-12-1928.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-13-1929.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-14-1930.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR-15-1934.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI MONOGRAPHIÁK

MAGYARORSZÁGI PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI LEXIKON

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Értesítvények Csurgóról

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1864-65

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1865-66

ÉRTESÍTVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1866-67 ISKOLAI ÉVBEN

ÉRTESÍTVÉNY A CSURGOI HELV. HITV. EVANG. GYMNAZIUMRÓL 1867-68 ISKOLAI ÉVBEN

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1868-69

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1869-70

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1870-71

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1871-72

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1872-73

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1873-74

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1874-75

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU KÖZÉP TANODÁRÓL 1875-76

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI REFORM. NAGY-GYMNASIUMRÓL 1876-77

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI REFORM. NAGY-GYMNASIUMRÓL 1877-78

ÉRTESITVÉNY A CSURGÓI REFORM. NAGY-GYMNASIUMRÓL 1878-79

A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU NAGY –GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1879-80

A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU NAGY-GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1880-81

A CSURGÓI HELVÉT HITVALLÁSU NAGY-GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1881-82.

A CSURGÓI EV. REF. VALLÁSU VII OSZTÁLYU GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1882-83.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1883-84.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1884-85.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1885-86.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1886-87.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1887-88.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1888-89.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1889-90.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1890-91.

A CSURGÓI EV. REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1891-92.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1892-93.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1893-94.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1894-95.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1895-96.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1896-97.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1897-98.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1898-99.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1899-900.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1900-01.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1901-02.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1902-03.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1903-04.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1904-05.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1905-06.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1906-07.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1907-08.

AZ ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI EV. REF. FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1908-09.

A CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REFORMÁTUS FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1909-10.

A CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REFORMÁTUS FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1910-11.

A CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REFORMÁTUS FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1911-12.

A CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REFORMÁTUS FŐGIMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1912-13.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Konventi jegyzőkönyvek

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1873. JÚLIUS 1-6 PEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1877. NOV. 15-17 BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1879. SZEPT. 10-13 DEBRECZEN

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1880. SZEPT. 13-21 BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1881. MÁRCIUS 8-14. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1883. SZEPTEMBER 12-17. KOLOZSVÁR

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1884. MÁRCIUS. 17-23. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1884. NOVEMBER 17-24. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1885. JÚNIUS 15-18. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1885. NOVEMBER 17-25. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1886. OKTÓBER 18-24. PÁPA

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1887. NOVEMBER 19-26. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1889. MÁRCIUS 21-28. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1890. ÁPRILIS 15-23. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1891. ÁPRILIS 7-12. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1891. NOVEMBER 5-7. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1892. MÁJUS 23-27. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1893. MÁRCIUS 14-19. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1894. ÁPRILIS 24-27. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1895. ÁPRILIS 2-6. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1899. JUNIUS 4. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1900. ÁPRILIS 2-27. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1901. ÁPRILIS 17-20. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1902. ÁPRILIS 29-MÁJUS 1. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1902. NOVEMBER 25-30. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1903. JUNIUS 3-6. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1903. DECEMBER 8-11. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1904. JUNIUS 6-9. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYV 1904. OKT. 27-30. BUDAPEST

KONVENTI JEGYZŐKÖNYVEK ÖSSZEFOGLALÁSA 1893-1904.

KONVENTI J. K. 1905. nov. 7-10. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1905. DEC. 7-9. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1907. ÁPR. 9-13. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1907. OKTÓBER 22-25. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1937. MÁJ. 3-4. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1938. ÁPR. 27-28. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1939. ÁPR. 19-20. BUDAPEST

KONVENTI J. K. 1940. ÁPR. 17-19. BUDAPEST

KONVENTI MISSZIÓI JELENTÉS 1892-1904.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈A magyar nemzet története

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 1 - MAGYARORSZÁG A KIRÁLYSÁG MEGALAPÍTÁSÁIG

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 2 - MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 3 - AZ ANJOUK KORA – AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 4 - A HUNYADIAK ÉS A JAGELLÓK KORA

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 5 - MAGYARORSZÁG HÁROM RÉSZRE OSZTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 6 - MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE II. MÁTYÁSTÓL II. FERDINÁND HALÁLÁIG

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 7- MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE I. LIPÓT ÉS I. JÓZSEF KORÁBAN

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 8 - MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A SZATMÁRI BÉKÉTŐL A BÉCSI CONGRESSUSIG (1711-1815)

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 9 - A NEMZETI ÁLLAMALKOTÁS KORA

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 10 - A MODERN MAGYARORSZÁG

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Háttéranyagok

SZENT BENEDEK FIAINAK VILÁGTÖRTÉNETE I.

SZENT BENEDEK FIAINAK VILÁGTÖRTÉNETE II.

SZT. FERENCZ RENDJÉNEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1711-IG I.

SZT. FERENCZ RENDJÉNEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1711-IG II.

EGYHÁZI KÖZ-ÜGYEKBEN 1844-IG KIBOCSÁTOTT KEGYELMES KIRÁLYI RENDELMÉNYEK

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL IRATANYAGÁNAK JEGYZÉKEI - I.

EMLÉKKÖNYV FŐTISZTELETŰ ÉS MÉLTÓSÁGOS ANTAL GÁBOR DUNÁNTÚLI EV. REF. PÜSPÖK URNAK

TÓTH ENDRE AZ EGYHÁZÉPÍTŐ PROFESSZOR

Az 1674-ES GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE TEXTUS ÉS ÉRTELMEZÉSE

EGYHÁZAK, EGYHÁZPOLITIKA ÉS POLITIKAI ESZMÉK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN

A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE

A SÁROSPATAKI NYOMDA TÖRTÉNETE

FELSÉGES II. LEOPOLD A VALLÁS DOLGÁBAN TETT KEGYELMES MEGHATÁROZÁSA

ANYA – ÉS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉGEK VISZONYA A KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN

A SZÉKELYFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉK

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE

A SZATMÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉS DIÁKJAI

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS FŐKONZISZTÓRIUM KIALAKULÁSA

MONOGRAFIAI VÁZLATOK A BARSI REF. ESPERESSÉG MULTJA S JELENÉBŐL

A PÁPAI REFORMÁTA SZENT EKKLÉSIÁNAK RÖVID HISTÓRIÁJA

UNITÁRIA VALLÁS ERDÉLYBEN

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A JEZSUITÁK TÖRTÉNETE

MAGYARFÖLD EGYHÁZTÖRTÉNETEI II.

DÉL-MAGYARORSZÁG VAGY AZ UGYNEVEZETT BÁNSÁG KÜLÖN TÖRTÉNELME

PÜSPÖKI JELENTÉSEK A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK EGYHÁZMEGYÉIRŐL 1600-1850

A KATHOLIKUS RESTAURÁCIÓ NYUGATMAGYARORSZÁGON

A PROTESTANTIZMUS HARCA AZ ULTRAMONTANISMUS ELLEN

A JEZSUITÁK ISKOLÁI MAGYARORSZÁGON A 18. SZÁZAD KÖZEPÉN

KISPAPLÁZADÁS

A HUNYAD-ZARÁNDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PARCIÁLIS ZSINATAINAK VÉGZÉSEI

A SÁROS-PATAKI REFORM. KOLLÉGIOMNAK RÖVID HISTÓRIÁJA

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945-1948

A MURAKÖZI JÁRÁS NÉPISKOLÁI A REFORMKORBAN

A REFORMÁCIÓ ÉS AZ ELLENREFORMÁCIÓ TÖRTÉNETE A SZEPESSÉGBEN

HÁBORÚ ÉS DIPLOMÁCIA MAGYARORSZÁGON 1918-19-BEN

REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN

SZERZETESRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI ZALÁBAN

TANULMÁNYOK EGYHÁZUNK MÚLTJÁRÓL

ÁLLAMI TISZTSÉGVISELŐK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

A SZÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE VAGYONÖSSZEÍRÁSA 1643.

A SZÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE VAGYONÖSSZEÍRÁSA 1754.

MAGYARORSZÁG HISTÓRIÁJA

TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON

AZ OSZMÁN BIRODALOM EURÓPÁBAN

A BUDAI BASÁK MAGYAR NYELVŰ LEVELEZÉSE I. – 1553-1589.

MURAVIDÉKI MAGYARSÁG

A DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE

1848-49. ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT

A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN

PÁZMÁNY PÉTER ÉS KORA

AZ 1437-IK ÉVI PARASZTLÁZADÁS TÖRTÉNETE

PÁZMÁNY PÉTER ÉS KORA II.

PÁZMÁNY PÉTER ÉS KORA III.

AZ 1637-8-IKI POZSONYI ORSZÁGGYÜLÉS TÖRTÉNETÉHEZ

II. RÁKÓCZY FERENCZ ÉS KORÁNAK TÖRTÉNETE

UDVARHELYMEGYE RÁKÓCZI SZABADSÁGHARCÁBAN

AZ 1848-49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE

ERDÉLY TÖRTÉNETE

AZ ERDÉLY EGYHÁZMEGYEI PAPNÖVELDE TÖRTÉNETI VÁZLATA

LEVENTÉK

A PÁPAI VÁR FELSZABADÍTÁSÁNAK NÉGYSZÁZ ÉVES EMLÉKEZETE

A MAGYARORSZÁGI KÖZOKTATÁS TÖRTÉNETE MÁRIA TERÉZIA KORÁBAN I.

A MAGYARORSZÁGI KÖZOKTATÁS TÖRTÉNETE MÁRIA TERÉZIA KORÁBAN II.

A FORRADALOM EMLÉKEZETE

FORRADALOM CSURGÓN

HUSZÁRTÖRTÉNET

MAGYARORSZÁG PRÍMÁSAI

SOMOGY VÁRMEGYE ISMERTETÉSE

NAGY-ENYEDNEK ÉS VIDÉKÉNEK VESZEDELME 1848-49-BEN

BEREGMEGYE ÉS A MUNKÁCSI VÁR 1848-49-BEN

A KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON 1945-56

TANULMÁNYOK A MAGYAR FORRADALOMRÓL

IRATOK A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

A KAPCSOLT RÉSZEK TÖRTÉNELMI- S JOG-VISZONYAI MAGYAR-ORSZÁGHOZ

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETE

HORTHY – EMLÉKIRATAIM

AZ 1777-IKI RATIO EDUCATIONIS

AZ ELTÜNT RÉGI VÁRMEGYÉK

A RÁKÓCYAK KORA ERDÉLYBEN

ERDÉLY NEVEZETESEBB CSALÁDAI


SÁROSPATAKI DIÁKOK A CSEH-MORVA MISSZIÓBAN 1782-1848.

AZ 1610-IK ÉVI ZSOLNAI EVANGELIKUS ZSINAT HÁROMSZÁZADOS EMLÉKÜNNEPÉN

FELVIDÉK 1938-39.

A GIMNÁZIUMI OKTATÁSÜGY TÖRTÉNETE A MAGYARORSZÁGI HELV. HITVALLÁSUAKNÁL

A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARABOK

SOPRON VÁRMEGYE KATHOLIKUS EGYHÁZI ÉS TANÜGYI VISZONYAI III. KÁROLY ÉS MÁRIA TERÉZIA KORÁBAN

SOPRON VÁRMEGYE A HUNYADIAK KORÁBAN

A TÖRÖKÖK BETÖRÉSE DOBSINÁRA

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A MAI SZLOVÁKIA TERÜLETÉN

FÁBRI GERGELY DUNÁNTULI EVANGELIKUS PÜSPÖK ÉS AZ 1751. ÉVI VALLÁSI ZAVARGÁS VADOSFÁN

AZ 1848-IKI VALLÁSÜGYI TÖRVÉNYCZIKK TÖRTÉNETE

TÁRSADALMI ELLENTÉTETEK A RÉGI ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBA

PROHÁSZKA OTTÓ ÉLETÉNEK TITKA 1.A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRÉDIKÁTORAI ÉS REKTORAI 1526-1760

A DUNÁNTRÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE II.

A PÁTENS TÖRTÉNETE A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN

A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZEI A KEZDETEKTŐL A MILLENNIUMIGFolyóiratok

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - I. ÉVF. - 1890. – I. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - I. ÉVF. - 1890. – II. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - II. ÉVF. - 1891. – I. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - II. ÉVF. - 1891. – II. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - III. ÉVFOLYAM – 1892. – I. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - III. ÉVFOLYAM – 1892. – II. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - IV. ÉVFOLYAM – 1893. I. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - IV. ÉVFOLYAM – 1893. II. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - IV. ÉVFOLYAM – 1894. I. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - V. ÉVF. - 1894 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - V. ÉVF. - 1894 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VI. ÉVF. - 1895 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VI. ÉVF. - 1895 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VII. ÉVF. - 1896 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VII. ÉVF. - 1896 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VIII. ÉVF. - 1897 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - VIII. ÉVF. - 1897 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - IX. ÉVF. - 1898 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - IX. ÉVF. - 1898 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - X. ÉVF. - 1899 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - X. ÉVF. - 1899 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XI. ÉVF. - 1900 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XI. ÉVF. - 1900 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XII. ÉVF. - 1901 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XII. ÉVF. - 1901 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XIII. ÉVF. - 1902 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XIII. ÉVF. - 1902 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XIV. ÉVF. - 1903 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XIV. ÉVF. - 1903 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XV. ÉVF. - 1904 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XV. ÉVF. - 1904 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVI. ÉVF. - 1905 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVI. ÉVF. - 1905 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1906 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1906 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1907 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1907 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1908 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XVII. ÉVF. - 1908 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XX. ÉVF. - 1909 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XX. ÉVF. - 1909 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXI. ÉVF. - 1910 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXI. ÉVF. - 1910 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXII. ÉVF. - 1911 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXII. ÉVF. - 1911 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIII. ÉVF. - 1912 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIII. ÉVF. - 1912 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIV. ÉVF. - 1913 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIV. ÉVF. - 1913 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXV. ÉVF. - 1914 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXV. ÉVF. - 1914 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVI. ÉVF. - 1915 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVI. ÉVF. - 1915 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVII. ÉVF. - 1916 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVII. ÉVF. - 1916 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVIII. ÉVF. - 1917 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXVIII. ÉVF. - 1917 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIX. ÉVF. - 1918 - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXIX. ÉVF. - 1918 - 2. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXX. ÉVF. - 1919.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXXI. ÉVF. - 1920.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXXII. ÉVF. - 1921.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXXIII. ÉVF. - 1922.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXXIV. ÉVF. - 1923. - 1. FÉLÉV

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - XXXIV. ÉVF. - 1923. - 2. FÉLÉV

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés