A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Ságvári Református Egyházközség


8654 Ságvár, Petőfi u. 31.

Helyettes lelkipásztor: Győri-Daniné Tóth Anett

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Mobil: 30/827 8920

E-mail: anettosz@freemail.huBemutatkozik a gyülekezet

A Sió római lecsapolására idetelepítettek egyik központja volt az antik Tricciana. A vastag kőfalakról a templomunkat építtető Csitsvai Vasas András ságvári esperes is írt, mely szerint e kőfalak még 1720-ban részben láthatóak voltak. E várban sok keresztyén élt. Egy itt talált római kori övcsatba valaki annak idején halat és imádkozó alakot karcolt: az orante-t, a katakombák festészetének állandó jelképét, kiterjesztett karokkal, álló helyzetben. Hunok jöttek, majd szlávok, míg honfoglaló őseink közül egy Ság vezette törzs vette be magát a romfalak közé. Több okmányban ettől kezdve így szerepelt, Ságwár alakban pedig először 1460-ban.

1531 után Enyingi Török Bálint pártfogásával a szétszóródott lakosok a reformációra térnek.

Az első okmányszerű feljegyzés az itteni református egyházról 1629-ből való, mely szerint a vecsei synoduson tárgyalt 19 somogyi református gyülekezet között, Ács Orbán ságvári lelkipásztor is szerepel.

Az 1720-ig itt lelkészkedő Perlaky Márton is esperes volt, akiről a legrégebbi anyakönyvünk táblája 56 évvel később feljegyzi, hogy „Ez senior volt, és a szőlőhegyi templomban szolgált.” Az írásban is megörökített templom talán a második is lehetett. Mivel a Pesti Comissio Ságvárt – a környékbeli falvaktól eltérően – olyan helynek nyilvánította, ahol szabad volt a reformátusoknak istentiszteletet tartani, 1715-ben újabb templomot építettek. De ez a harmadik, sövényből fonott templom (mely az akkori parochiális udvaron állt) nemsokára kicsinek és gyengének bizonyult.

A negyedik templomot a törvény szerint utcától félre, torony nélkül, előtte haranglábbal építhették meg. Ez 1814-ig állott fenn, majd 1819-re megépítették mai templomunkat kőtornyával együtt.

1886-ban a régi tornyot lebontották, és egy újat emeltek, amelyet már faszerkezetes réz borítású süveggel láttak el. Ebben a formában áll ma is, bár az idők folyamán kisebb-nagyobb javításokon és felújításokon ment keresztül.

A templom 2007-ben 188 éves, a parókia 177 éves, a gyülekezet meg körülbelül 378 éves.

Gyülekezetünk a számadatok tükrében:

· a településen magukat 2001-ben a népszámláláskor reformátusoknak vallók száma: 374 fő

· a református gyülekezet által a gyülekezethez tartozó személyként nyilvántartottak száma: 350 fő

· a gyülekezet egyházfenntartó tagjainak száma 2006-ban: 180 fő

· a gyülekezet választó tagjainak létszáma 2006-ban: 150 fő

· a presbitérium létszáma: 11 fő.


501 - Kálvin (cool)túra Ságváron

2010. július 10. szombat


A Ságvári Református Gyülekezet a Kálvin-évekhez kapcsolódva a reformátor 501. születésnapján tartott - bizonyos elemeiben rendhagyó - megemlékezést. A nap teljesítménytúrával indult, három táv közül választhattak a résztvevők, akik az induláskor kézhez kaptak egy meghívót is az esti templomi megemlékezéshez, "szellemi-lelkitúrához".

Este a református templomban Bozsoki-Sólyom János református lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet.

Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkipásztor áhítatának alapigéje a rendezvény "mottója" volt: „Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni…” (4Móz 20,19c).

Az igehirdető beszélt életünk kerülőútjairól, valamint azokról az utakról, amelyeken könnyű lenne elindulni Isten felé, de az ember mégsem lép rá ezekre az utakra. Arra hívta a közösséget, hogy, mindazt, amit Istentől kaptak hordozzák magukban életük útjain.

Dr. Gárdonyi Máté siófoki plébános a Római Katolikus Egyház Kálvin-képéről beszélt, kiemelve, hogy nagyra értékelik a reformátort. Gánóczy Sándor katolikus Kálvin-kutatót idézve elmondta, hogy csodálattal tekintenek Kálvin istenközpontúságára, az Institutio szilárd, logikus rendszerére. Az értékvesztő világban szükség van az értékteremtő kálvinizmusra - fejezte be előadását Gárdonyi Máté.

A Ságvári Énekkar szolgálatát követően a gyülekezet kivonult a templom falán elhelyezett domborműhöz, amely előtt Hajdú Zoltán Levente, a dél-balatoni gyülekezetek képviseletében emlékeztetett az Istennel való élő kapcsolat fontosságára, majd Nagy Csaba esperes leplezte le a Kálvint ábrázoló alkotást, azzal a kívánsággal, hogy az legyen lelki útjelző táblává az arra haladóknak.

Az ünnepség végén a résztvevők a hely gyülekezet által előkészített szeretetvendégségen lehettek együtt.

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti megl!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés