A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.hu


Teleki Református Szórványgyülekezet


Lelkipásztor: Karikó Zoltán Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától, a téli időszakban a Polgármesteri Hivatal fűtött tanácstermében, húsvéttól novemberig a Ref. Templomban. Telefon: 84/367-767 Mobil: 30/632-3786 E-mail: zkariko@gmail.com A gyülekezet honlapja: www.refnagycsepely.shp.huBemutatkozik a gyülekezet

A Teleki Református Gyülekezet, mint leányegyház tartozik Nagycsepelyhez.

A szolgálatok nagy részét hosszú ideig a preoráns tanítók látták el, a gyülekezetnek helybenlakó lelkipásztora az 1950-60-as évek kivételével a feljegyzések szerint nem volt. Mint nagycsepelyhez tartozó filia, ki kellett vegye a részét a csepelyi lelkész fizetéséhez való hozzájárulásból is, aki főleg a sákramentumos istentiszteletek megtartására jött csak át Telekibe. Ez gyakran feszültségekhez vezetett a két gyülekezet között.

A telekiek templomépítési kérelméről 1790-ből értesülünk.

A Teleki gyülekezet első templomáról idős egyháztagok azt állították Kulifay Albert volt lelkipásztor szerint, hogy az a mostani Templom utca végén állott, a falu legszélén, a Kene forrás felett, fent a dombtetőn.
1865-ben az előző istentiszteleti hely kicsinysége miatt új templomot épített a gyülekezet, amely ma is áll.

Ebben az időben 270 volt a gyülekezet legnagyobb lélekszáma, míg jelenleg csak 40 körül van.

Az új templomba Szalay Gyula orgonaépítő készítette el az új orgonát, amely az országban szinte egyedülállóan úgy készült el, hogy a szószék az orgona tetején van elhelyezve.

Az egyre fogyatkozó gyülekezet utolsó nagy ünnepe az 1987-88-as templomfelújítás volt, amikor a német Jakob Scheer építési vállalkozó segítségével teljesen megújult a templom. Telekiben minden vasárnap és ünnepnapon van istentisztelet. A teleki reformátusoknak sokáig önálló presbitériumuk volt.

Ma a gyülekezetet Cseh Sándor presbiter képviseli a Nagycsepellyel közös presbitériumban.

Bővebb információt gyülekezetünk életéről honlapunkon olvashat:

www.refnagycsepely.shp.hu

Karikó Zoltán
lelkipásztor


www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés